Rotary w Polsce

Początków Elbląskiego Klubu Rotary należy szukać w 1991 roku. W Zakładach Energetycznych w Elblągu przebywał wówczas służbowo kanadyjski rotarianin Russell Wilkins (wolontariusz, doświadczony menedżer kanadyjskiej energetyki, który na koszt rządu kanadyjskiego doradzał w zakresie przystosowania polskich firm energetycznych do reguł gospodarki wolnorynkowej). On to „zaraził” rotariańskim wirusem Tadeusza Kaszczyca, ówczesnego dyrektora Zakładu Energetycznego Elbląg, przedstawiając idee i zasady działania Rotary. W sierpniu tegoż roku Russell Wilkins spotkał w Olsztynie sekretarza RC Olsztyn Marka Turkowskiego. Wespół postanawiają oni wesprzeć inicjatywę utworzenia klubu Rotary w Elblągu.

ImageRussel Wilkins w Elbląskich Zakładach Energetycznych

Od prawej:

Russel Wilkins – Canada

Barbara Mik – EZE, Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Wilma Russel – Canada, małżonka R. Wilkinsa

Tadeusz Kaszczyc – EZE, Dyrektor

Jerzy Żaba – EZE, Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych


Od prawej:

Tadeusz Kaszczyc

Russel Wilkins

Barbara Mik

Wilma Russel


Na przełomie lat 1991/1992 w elbląskim hotelu „Elzam” dochodzi do pierwszych spotkań Marka Turkowskiego i Tadeusza Kaszczyca. Później dokooptowują kolejno Witold Werner, Andrzej Świerczyński, Andrzej Parys i inni. W czerwca 1992 roku ma miejsce inauguracyjne, oficjalne spotkanie klubowe.

Po roku wspomaganej przez RC Olsztyn działalności w charakterze klubu „prowizorycznego”, w dniu 04 listopada 1993 r. Elbląski Klub Rotary został oficjalnie przyjęty do Rotary International i zarejestrowany pod numerem RI 0029812, jako 21 klub polski.


Uroczystość wręczenia karty członkowskiej RI, tzw. „Charter”, odbyła się w sali koncertowej elbląskiej Szkoły Muzycznej w dniu 27 listopada 1993 roku (p. foto). Na liście członków ”charterowych’’ znalazły się następujące osoby:

Lech Bartosik, Jacek Bocheński, Jerzy Boleski, Władysław Brachun, Marek Bruzdowski,

Wiktor Daszkiewicz, Stanisław Dragan, Sławomir Jezierski, Paweł Kasperczyk,

Tadeusz Kaszczyc, Janusz Lach, Henryk Miłosz, Radosław Nowak, Andrzej Parys

Jerzy Połchowski, Andrzej Siedlar, Ryszard Sławiński, Bogusław Stolarski

Andrzej Świerczyński, Hieronim Wagner, Witold Werner, Lech Wesołowski ,Zdzisław Witt,

Jan Zaborowski.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele klubów tzw. zagnieżdżających, tj. polskiego RC Olsztyn, oraz szwedzkich RC Hammenhog, Ronneby, Simrishamn i Tomelilla, a także Gunnar Fjellander, jako pełnomocnik Gubernatora Dystryktu (obszar Polski był wówczas włączony przejściowo do dystryktu szwedzkiego).

Tak rozpoczęła się historia elbląskiego klubu i odtąd nabiera tutaj życia misja wcielania rotariańskiej idei służby innym. Od samego początku zdecydowano położyć szczególny nacisk na pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym przez los.

Tej zasadzie elbląski klub pozostaje wierny do dziś, biorąc za motto słowa polskiego poety Adama Asnyka:

‘’A ten zwycięzcą, kto drugiemu da najwięcej światła od siebie’’.

Opracowanie: Tadeusz Kaszczyc 

Projekt i wykonanie - Wysocki Wsparcie IT