Rotary w Polsce

WYBRANE AKCJE ELBLĄSKIEGO KLUBU ROTARY

(1993-2019)

1993-2007 opieka nad sparaliżowanym chłopcem, który w dniu ukończenia szkoły

podstawowej po niefortunnym skoku do wody, został do końca życia przykuty do

łóżka. Rotarianie szwedzkiego klubu z Ronneby przekazali mu wózek elektryczny

sterowany ustami i podnośnik do przenoszenia chorego, my zaś zestawy

komputerowe, przystawkę do czytania i inne pomoce do nauki. Wspomagaliśmy

opiekę nad Arkiem aż do jego przedwczesnej śmierci.

1993 przekazanie (we współpracy z naszym klubem) przez rotarian ze szwedzkiego

klubu Ronneby, znacznej ilości sprzętu ortopedycznego, w tym kilkunastu wózków

inwalidzkich, do Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego

1994 przekazanie najuboższym 50 pralek podarowanych klubowi przez jedno

z warszawskich przedsiębiorstw.

1995 zakup 28 inhalatorów dla dzieci chorych na astmę

pomoc dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu min.

1999-2001 zakup kilkunastu zestawów audiofonicznych i kompleksowe wyposażenie całej klasy

specjalnej dla dzieci z wadami słuchu (wartość 50 000 złotych)

2009 dokładne przebadanie 150 uczniów i ufundowanie dla 34 (tego potrzebujących)

precyzyjnie dobranych szkieł i okularów

2009 kompleksowa wymiana oświetlenia w trzech izbach lekcyjnych

2001-2010 wspieranie działalności Hospicjum w Elblągu

2002, przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego przez rotarian z Norwegii

2003 przekazanie Hospicjum 4 .500 zł ze środków uzyskanych ze sprzedaży dzieł sztuki

na VII Aukcji Rotariańskiej

2006 zakup koncentratora tlenu

2008 zakup respiratora do Sali Dziecka (wartość – 25.000 zl)

2009 przekazanie ufundowanego przez kolegów z RC Leer telewizora z wbudowanym DVD

oraz specjalistycznego fotela do czuwania przy łóżku chorego.

2010 kompleksowe wyposażenie Sali Dziecka w nowej siedzibie hospicjum

(koszt ok.35.000zł)

2003 zakup dla Woj. Szpitala Zespolonego urządzenia do

wspomagania oddechu dla noworodków (wartość 50 000 złotych) (projekt

międzynarodowy zainicjowany przez nasz klub, a wsparty przez kolegów z Leer

(Niemcy) i Winschoten (Holandia)

2004 do dzisiaj: akcja pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzin

wielodzietnych (sukcesywne przekazywanie zebranych przez klub odzieży i paczek

żywnościowych, mebli i wyposażenia AGD, oraz sprzętu dla dzieci min. komputerów,

rowerów oraz zabawek) oraz dofinansowywanie zabiegów i wczasów

rehabilitacyjnych..

2004 pomoc finansowa w wysokości 2 000 zł dla oczekującej na przeszczep szpiku,

chorej na białaczkę Karolinki

2005 przekazanie kompletu mebli do mieszkania pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka

w Elblągu oraz zatrudnienie w okresie wakacyjnym trzech studentek (wychowanek tej

placówki) w TP S. A.

2007 zakup specjalistycznego ssaka sieciowo bateryjnego dla sparaliżowanego po wypadku

14 letniego Michała. 


2011-2013 pomoc dla małego Kuby z porażeniem mózgowym (dofinansowanie zakupu

urządzenia typu Walker" zakup (przy wsparciu klubów z Leer i Wintschoten)

specjalistycznego wózka spacerowego, oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego

siedzenia). Łączna kwota pomocy; 27.000 złotych

2014-2015 zakup 165 szczepionek przeciwko wirusowi HPV i przeprowadzenie akcji szczepień

w szkołach. Łączny koszt: 25 000 złotych

2015 kompletne wyposażenie (za kwotę 10 000 zł.) w meble pomieszczenia

dydaktycznego w Zespole Państwowych Szkól Muzycznych w Elblągu.

2015 ufundowanie (wraz z Lions Club Truso) wiaty ogrodowej w Domu Pomocy

Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niesprawnych intelektualnie prowadzonego przez

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi

2014-2019 kontynuacja pomocy dla sparaliżowanej, małej Angeliki (po opuszczeniu przez

nią hospicjum): całkowite wyposażenie mieszkania w nowe meble; pokrycie

kosztów całorocznej rehabilitacji i wczasów; zakup wraz z kolegami z RC Leer

wózka elektrycznego za kwotę 10.000 zł . Przyznanie zapomogi.

2016-2019 program całorocznej intensywnej rehabilitacji czwórki podopiecznych. Łączny

koszt 37.000zł.

2017-2019 Pokrycie kosztów dojazdu Mai do przedszkola da dzieci niewidomych.

Koszt 4 000 zł.

Stypendium naukowe dla Sary. Koszt 4 500 zł.

Dofinansowanie zakupu wózka dla Mariusza. Koszt 2.000 zł

Dofinansowanie budowy placu zabaw dla SOSW nr 1. Koszt 5.000 zł.

2019 Kontunuowanie rehabilitacji Angeliki i Filipa.INNE DZIAŁANIA

1995 wyjazd na staż dydaktyczny do USA, młodego nauczyciela Szkoły

Muzycznej w Elblągu

1996 ufundowanie stypendium dla młodego reemigranta z Kazachstanu

2000 i 2001 ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów

2002 do dzisiaj: przekazanie 6 000 $, na akcję definitywnego zlikwidowania w skali globu

choroby Polio

2003 organizacja wyjazdu 3 studentek PWSZ w Elblągu na praktyki do

Niemiec

2003 organizacja wyjazdu studenta z Pasłęka do Meksyku, w ramach wymiany

młodzieżowej

2009 do dzisiaj: stypendia dla studentów i uczniów szkół średnich

2010 do dzisiaj: pomoc Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 25 ,,Mrowisko"


W ciągu ostatniego roku rotariańskiego

na charytatywne cele statutowe przeznaczono ponad 26 000 PLN


Opracowanie: Tadeusz Kaszczyc