Rotary na Świecie

Organizacja Rotary założona została w dniu 23 lutego 1905 roku w Chicago przez prawnika, Paula P. Harris’a (1868-1947). Więcej: www.rotary.org...

W 1910 roku w Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul P. Harris zgadza się zostać prezydentem Stowarzyszenia. W trakcie Konwencji zostaje sformułowane słynne zdanie, które stanie się jednym z najbardziej znanych sentencji Rotary:

"He profits most, who serves best" (Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy). Konwencje staną się z czasem tradycyjnym forum międzynarodowych spotkań rotariańskich.

W 1911 roku ukazał się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI "The National Rotarian", przekształconego później w "The Rotarian", a w 1924 roku, w urzędzie patentowym USA zarejestrowano oficjalne logo Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym w piaście koła.

Więcej: www.rotary.org...

W 1947 roku śmierć dopada Paula P. Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, noszący do dziś nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku funkcjonowania stypendium skorzystało z niego 18 studentów. Obecnie ich liczba urosła do kilkudziesięciu tysięcy.

W 1957 roku ustanowiona zostaje odznaka Paul Harris Fellow, będąca do dziś najwyższym odznaczeniem rotariańskim.

Odznaka PAUL HARRIS FELLOW

Stopniowo, dynamiczny rozwój organizacji następuje poza granicami Stanów Zjednoczonych. Rotary International (RI) staje się jedną z największych światowych organizacji, działających w zgodzie z formułą ‘’non profit’’. Kluby Rotary mnożą się również w przedwojennej Polsce. Niestety, od 1939 roku, w okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki krajach, Rotary przestaje działać, w wyniku czego, w następnym roku, Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie (porównaj: Rotary w Polsce).

Aktualnie RI szczyci się pozycją najstarszego na świecie stowarzyszenia tzw. klubów służebnych (service clubs). Funkcjonujące w 196 krajach 34 404 kluby Rotary, zrzeszają ok. 1.235 tys. rotarian (wg danych na 30.06.2012 r.). Kluby te zostały zgrupowane w 529 dystryktach, zarządzanych przez gubernatorów. Członkowie Rotary wywodzą się z wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, kulturowych i politycznych. Łączy ich idea pomocy społecznościom lokalnym, ale także społecznościom z całego świata. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców i ludzi różnych profesji, świadczących pomoc humanitarną, promujących wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracujących dla społeczności lokalnych, budujących porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie.

Wszystkie kluby prowadzą podobną działalność, wynikającą z Konstytucji Rotary International i definiowaną jako cztery drogi służby:

1. klubowa, której istotą jest rozwój i integracja społeczności rotariańskiej ,

2. zawodowa, skoncentrowana na przestrzeganiu etyki zawodowej, doskonaleniu zawodowym i służeniu swoim doświadczeniem społeczeństwu,

3. społeczności lokalnej, przejawiająca się działalnością dobroczynną oraz troską o jakość życia społeczności,

4. międzynarodowa, polegająca na współpracy z rotarianami innych krajów w planowaniu i realizacji projektów humanitarnych i edukacyjnych, służących umacnianiu dobrych relacji między narodami, dobrej woli i pokoju. W tej kategorii plasują się wszystkie projekty finansowane przez Rotary Fundation).

Niezależnie od światopoglądu, religii i rasy, aktywność Rotary od ponad stu lat ukierunkowana jest na działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną, służącą rozwojowi młodzieży. Wizytówkami organizacji są zwłaszcza finansowane przez Fundację Rotary:

⦁ największy na świecie program stypendialny dla młodzieży,

⦁ powadzona konsekwentnie od 1985 r. globalna kampania Polio Plus, która poprzez organizację masowych szczepień doprowadziła do praktycznego wyeliminowania tej choroby z życia codziennego.

Zarówno te, jak też wiele innych programów humanitarnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, zrodziły się z przesłań, ujętych w dwóch najbardziej znanych rotariańskich maksymach:

"He profits most, who serves best" (Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy)

„Service above self” (Służba ponad własną korzyść)

Opracowanie: Tadeusz Kaszczyc

Projekt i wykonanie - Wysocki Wsparcie IT