Adres:
Stary Rynek 54-59
PL 82-300 Elbląg
(Hotel Fokus)
Spotkania:
1. i 3. poniedziałek  miesiąca
(1st and 3rd Monday of the month)
Godz. 19:00 (7 p.m.)
KRS Nr 0000041304
Regon 170778667
NIP 578 25 93 441

Nr konta: 48 1440 1039 0000 0000 0099 9587

Ilość członków Klubu Rotary na świecie

0

Ameryka

0

Europa

0

Południowa Azja

0

Północna Azja

0

Środkowa i południowa Ameryka

0

Australia

AKTUALNOŚCI

Elbląskie Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak zainicjowało w Elblągu stacjonarną opiekę hospicyjną już przed 30 laty. Obecnie Hospicjum szczyci się opinią jednej z najlepszych pod względem poziomu opieki hospicyjnej placówek w kraju. W dniu 1 września w elbląskim Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbyła się uroczysta Gala dla uczczenia tego Jubileuszu. Gala o niecodziennym charakterze i klimacie: spotkanie ludzi niosących bezpośrednią pomoc dotkniętym przez bezlitosny los, z ludźmi wspierającymi tę przesyconą humanitaryzmem działalność.

Od wielu lat członkowie Elbląskiego Klubu Rotary, dostępują zaszczytu służenia rozwojowi  niezwykłej placówki, jaką jest elbląski dom hospicyjny.  Na miarę posiadanych funduszy, wzbogacanych dodatkowo o niemałe kwoty przekazywane przez rotarian z zaprzyjaźnionego niemieckiego Rotary Club Leer, wspieraliśmy Hospicjum zarówno finansowymi, jak też  rzeczowymi darowiznami.  Podobnie, jak czyni to wiele innych organizacji, firm, osób.

Pomagamy, mając przy tym świadomość jak skromnie wygląda nasza pomoc w konfrontacji z pracą, a właściwie służbą, osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi, którzy potrzebują jej najbardziej. Niosących pomoc cierpiącymi pacjentom, wspierających psychologicznie i duchowo ich bliskich i osieroconych.

Temu Jubileuszowi niepotrzebne są żadne podniosłe słowa. Już sama istota hospicyjnej służby przesycona jest po brzegi patosem, a pełniący ją ludzie – pracownicy i wolontariusze – to personifikacja altruizmu w najczystszej postaci. To ludzie o unikalnej osobowości, pełni empatii, troski i zaangażowania – godni naszego podziwu, szacunku i wsparcia.

Prezydent Elbląskiego Klubu Rotary przekazał, na ręce Pani Dyrektor Wiesławy Pokropskiej, deklarację woli kontynuowania naszej współpracy wraz z gratulacjami, wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku.

Ze wzruszeniem przyjęliśmy od Pani Dyrektor dyplom i statuetkę, nadające Elbląskiemu Klubowi Rotary zaszczytne miano „Przyjaciela Hospicjum” To dla nas szczególny honor i zobowiązanie jednocześnie.


20 sierpnia Elbląskie Towarzystwo Kulturalne wespół z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprosiło elblążan na finał tegorocznego XXVI Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia” 2023.

Finałowy spektakl to monodram irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron p.t. „Mój boski rozwód”, w brawurowym wykonaniu Teresy Suchodolskiej. Usatysfakcjonowana publiczność nie szczędziła braw tej niezwykle utalentowanej i wszechstronnej aktorce.

(więcej tutaj: www.dziennikelblaski.pl)

Po spektaklu miała miejsce miła, acz nieco smutna uroczystość. Dziękowaliśmy bowiem Mirosławowi Siedlerowi, dyrektorowi Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu za ponad dwie dekady prowadzenia elbląskiej sceny.

Jest za co dziękować Mirosławowi Siedlerowi. Wiele mu zawdzięcza Teatr, elbląska (i nie tylko) publiczność, organizacje pozarządowe, które bezinteresownie wspierał. Tego wsparcia wielokrotnie też doświadczał Elbląski Klub Rotary, przy organizacji różnorodnych projektów humanitarnych. Podziękowaliśmy zatem i my, elbląscy rotarianie, w krótkiej laudacji, wygłoszonej przez Tadeusza Kaszczyca, Prezydenta Klubu, który wręczył dyrektorowi Mirosławowi Siedlerowi okolicznościowe przesłanie, kierując pod jego adresem najlepsze życzenia na dalszą artystyczną drogę.


Grant Nr DRG 0531066

W dniu 31 lipca br. Elbląski Klub Rotary podsumował realizację Grantu, który pozwolił udzielić wsparcia finansowego i rzeczowego dla przebywających w Elblągu 30 dzieciom w Elblągu.


W ramach Grantu EKR dofinansował do kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia. Wartość Grantu, to 53.400 zł, w tym 5.400. zł. to wkład własny Klubu. Ponadto EKR w przeszłości udzielił tej grupie dzieci pomoc rzeczową, m.in. poprzez zakup całorocznych karnetów na basen oraz drobne upominki rzeczowe.


W czasie uroczystości wręczono także zakupiony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – komputer, który będzie wykorzystywany w świetlicy prowadzonej przez Fundacjone Umanitaria Amore Mio.

Elbląski Klub Rotary od dnia wybuchu wojny na Ukrainie w różnej formie przekazał na pomoc dla Ukrainy pomoc rzeczową w kwocie ponad 184 tys. w tym m.in. leki, środki higieniczne, odzież, obawie, a także urządzenia lecznicze.

W dużej części uzyskano środki pieniężne i rzeczowe od zaprzyjaźnionego RC Leer w Niemczech.

Sporządził: Eugeniusz Kubacki

Autor zdjęć: Edward Jaremczuk

Ukraińskie dzieci podczas zajęć w świetlicy

Ukrainian children during activities in the day care centre

Tadeusz Kaszczyc, prezes RCE, Elisabeth Gelert WSZ w Elblagu i Marco Cocchieri

Tadeusz Kaszczyc, President of RCE, Elisabeth Gelert WSZ w Elblagu end Marco Cocchieri

Baner wykonany przez dzieci korzystające ze świetlicy

Banner made by children using the day care centre


Członkowie Elbląskiego Klubu Rotary w ramach akcji „Rotary for PLANET – 1,2 Milion Trees”, w minioną sobotę 22 kwietnia br., zwiększyli drzewostan  w Leśnictwie Kadyny o 1.100 sztuk sadzonego dębu.

Mamy świadomość, że las nie odrodzi się sam i musimy mu pomóc. Dzisiejsza praca – tak się złożyło, że miało to miejsce o w Dniu Ziemi – powiększa lasy i buduję świadomość, że bez niego życie ludzi na ziemi jest niemożliwe.

Jako niewielka grupa mamy ograniczone pole działania w sprawie zmian klimatycznych ale  niech każdy z nas zrobi tyle ile może – razem możemy naprawdę wiele.Rotarianie pomagają Ukrainie

Rotarianie z Elbląskiego Klubu Rotary przekazali dziś (2 kwietnia 2023 r.) Fundacji FRIDA KYIV UKRAINE 18 koncentratorów tlenu i jedną pompę infuzyjną. Łączna wartość przekazanych urządzeń medycznych przekracza 32 tys. zł. Większość kwoty to środki przekazane na ten cel przez Rotary Club Leer w Niemczech, który jest klubem partnerskim naszego klubu. W ubiegłym roku wsparcie finansowe niemieckiego klubu przekroczyło 55 tys. zł. a w bieżącym kolejne 36 tys.

Dziś, Prezydent EKR Zbigniew Dębiński wraz z ubiegłorocznym prezydentem Jurkiem Boleskim, po przekroczeniu granicy ukraińskiej przekazali przedstawicielowi Fundacji z Kijowa zakupione przez nas koncentratory tlenu, które przekazane zostaną potrzebującym pilnie ośrodkom na wschodzie Ukrainy.

Zakupiona pompa infuzyjna przeznaczona jest na wyposażenie ambulansu. Dalsze urządzenia do niego – kardiomonitor i respirator – planujemy zakupić w najbliższych miesiącach i dostarczyć je do Fundacji w Kijowie.

Dotychczasowa pomoc naszych klubów w ostatnich dwunastu miesiącach przekroczyła już kwotę 125 tys. zł.


Elbląski Klub Rotary dzieciom z Ukrainy

W dniu 28 marca 2023 r. prezydent Elbląskiego Klubu Rotary Zbigniew Dębiński przekazał na ręce Marco Cocchieri, prezesa Fundacji  „Amore Mio”, dwa karnety upoważniające do wejścia na pływalnię MOSiR o łącznej wartości 1.400 zł.

Korzystać z nich będą dzieci z Ukrainy uczęszczające do świetlicy Fundacji. Rotarianie spotkali się z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy ul. Wigilijnej. Poza karnetami dzieci otrzymały słodycze wraz z życzeniami dobrej zabawy i wypoczynku.

W rozmowie z Prezesem Fundacji, Panem Marco Cocchieri, rotarianie zapoznali się z ogromnymi potrzebami Fundacji opiekującej się dziećmi i ich rodzicami przebywającymi w Elblągu. Każda pomoc może pomóc przebywającym   naszym mieście ukraińskim rodzinom, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny przed  toczącą się tam wojną. Członkowie  EKR wysoko ocenili osobiste zaangażowanie  Pana Marco i postanowili rozważyć kolejne formy wsparcia.


Koncertem „Dobro wraca” , który odbył się w dniu 19 lutego 2023 r. w Zespole  Państwowych Szkól Muzycznych  , Elbląski Klub Rotary zainaugurował obchody swojego XXX-lecie.

Podczas koncertu obyła się licytacja obrazów oraz loteria, z których uzyskany dochód w kwocie ponad 10 tys. złotych, zostanie przekazany na cele charytatywne realizowane przez EKR.


W styczniu br. Elbląski Klub Rotary przekazał 71 sztuk ciepłych kurtek, które trafią do dzieci i młodzieży mieszkających w sierocińcach w Ukrainie. Zostały one zakupione ze środków przekazanych od partnerskiego RC Leer w Niemczech. Wartość przesyłki przekracza 10 tys. zł.

W ubiegłym roku pomoc skierowana do Ukrainy zamknęła się kwotą 93 tys. zł, na którą złożyły się środki pozyskane przede wszystkim z RC Leer i naszego EKR. Zakupione i zebrane środki higieniczne, medyczne i inne pierwszej potrzeby pojechały do Tarnopola – miasta partnerskiego Elbląga

Elbląski Klub Rotary planuje pozyskanie nowych środków, które umożliwią nam dalsze kontynuowanie wsparcia mieszkańcom Ukrainy.


W dniu 24 października 2022 r. Elbląski Klub Rotary uchwalił nowy statut i wystąpił do Sądu o wpisanie klubu do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.Zawody organizował RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, które odbyły się w Worynach. EKR Elbląg reprezentowała drużyna w składzie: Eugeniusz Kubacki, Tomasz Kubacki oraz Mateusz Hofman.


Z a p r o s z e n i e

Elbląski Klub Rotary zaprasza na specjalny rejs statkiem wycieczkowym po Zalewie Wiślanym, ze zwiedzaniem przekopu Mierzeji Wiślanej, który odbędzie się w dniach 01-02 października 2022r.

Zaproszenie do pobrania tutaj


  • w dniu 12-03-2022 r. odbył się koncert „Dobro wraca” w Szkole Muzycznej w Elblągu. W trakcie koncertu obyła się licytacja dzieł sztuki oraz losowanie fantów. Zebrano ponad 18 tys. złotych, które zostaną przekazane na pomoc dla Ukrainy. W koncercie wzięli udział przedstawicieli Diaspory Ukraińskiej.
  • Rotary Club Elbląg z własnych środków oraz otrzymanych, (ponad 11 tys. EURO) od zaprzyjaźnionego RC Leer (Niemcy), zakupił środki opatrunkowe, leki i inne za kwotę ponad 82,5 tys. złotych, które w najbliższym czasie zostaną dostarczone do Rotary Club w Tarnopolu.

Dary wysłane zostały dzisiaj rano, t.j. 18 bm do Tarnopola.

  • W dniach 18-19–03-2022 r. w Łodzi odbyła się Konferencja D-2231, w której wzięli udział: Waldemar Bieniek oraz Andrzej Ławrynowicz.
  • W m-cu kwietniu br. członkowie EKR będą sadzić las. Miejsce zostanie ustalone przez Nadleśnictwo Elbląg.
  • Sadzenie odbyło się w Leśnictwie Kadyny. Wzięło udział ponad 50 osób. Posadziliśmy  1000 sadzonek dębu. W imprezie wzięły udział koleżanki z RC Centrum oraz Lions Truso. Sadzenie zakończyło się wspólnym grillowaniem”.

Dziękujemy za odwiedziny

Zapraszamy do kontaktu z Nami

Spotkania:

1. i 3. poniedziałek miesiąca

(1st and 3rd Monday of the month)

Godz. 19:00 (7 p.m.)

KRS Nr 0000041304

Regon 170778667

NIP 578 25 93 441


Adres

Stary Rynek 54-59

PL 82-300 Elbląg

(Hotel Fokus)

Projekt i wykonanieWysocki Wsparcie IT