Adres:
Stary Rynek 54-59
PL 82-300 Elbląg
(Hotel Elbląg)
Spotkania:
1. i 3. poniedziałek  miesiąca
(1st and 3rd Monday of the month)
Godz. 19:00 (7 p.m.)
KRS Nr 0000041304
Regon 170778667
NIP 578 25 93 441

Nr konta: 48 1440 1039 0000 0000 0099 9587

Ilość członków Klubu Rotary na świecie

0

Ameryka

0

Europa

0

Południowa Azja

0

Północna Azja

0

Środkowa i południowa Ameryka

0

Australia

AKTUALNOŚCI

Pan Ławrynowicz Andrzej został przyjęty do grona Rotary. Styczeń 2022


  • W dniach 1-3 października br. odbyła się Konferencja Dystryktu 2231. Wzięli w niech udział: Prezydent EKR : Jerzy Boleski oraz Sekretarz EKR Eugeniusz Kubacki.
  • Elbląski Klub Rotary w m-cu listopadzie br. zwiększył się o 2 nowych członków.
  • Ogólne Zebranie EKR dokonało zmian w statucie i wystąpiło do Sądu o rejestrację klubu jako Organizację Pożytku Publicznego.
  • W dniu 06.12. br. w spotkaniu klubowym weźmie udział Gubernator Dystryktu2231 Wojciech Wrzecionkowski.
  • W dniu 20 grudnia br. odbędzie się wspólne spotkanie wigilijne EKR oraz RC Elbląg.
  • W dniu 14 lutego br. odbyło się wręczenie 10 sztuk tabletów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika, zakupionych przez Elbląski Klub Rotary. Dar o wartości 4,5 tys. złotych służyć będzie rehabilitacji wychowankom Ośrodka. EKR od kilku lat przekazuje dary lub udziela wsparcia finansowego w zakupie sprzętu i urządzeń wspomagających rehabilitację dzieci. ·        
  • EKR od 20 lat współpracuje z RC Leer (Niemcy). Planowane w dniach 20-24 maja br. spotkanie członków zaprzyjaźnionych klubów z powodów pandemii nie odbyło się. Planowany termin uroczystości jubileuszowych które odbędą się w Leer to maj 2021 r. W czasie tych uroczystości odbędzie się m.in. zawieszenie w Ratuszu Miasta Leer herbu miasta Elbląga.    
  • Od września 2020 r. siedzibą i miejscem spotkań klubowych ( w 1. i 3. poniedziałek miesiąca) jest Hotel Elbląg przy ul. Stary Rynek 54-59.
  • Na wrześniowym (2020 r.) spotkaniu EKR podjął uchwałę o dalszej pomocy finansowej, przez kolejne 12 miesięcy, na realizację dodatkowej rehabilitacji: Angeliki, Mai i Filipa.        
  • Planowana na 21 listopada 2020 r. XXV Aukcja Rotariańska – ze względu na przedłużającą się pandemię – nie odbędzie się.

Dziękujemy za odwiedziny

Zapraszamy do kontaktu z Nami

Spotkania:

1. i 3. poniedziałek miesiąca

(1st and 3rd Monday of the month)

Godz. 19:00 (7 p.m.)

KRS Nr 0000041304

Regon 170778667

NIP 578 25 93 441


Adres

Stary Rynek 54-59

PL 82-300 Elbląg

(Hotel Elbląg)

Projekt i wykonanieWysocki Wsparcie IT