AKTUALNOŚCI

  • W dniu 14 lutego br. odbyło się wręczenie 10 sztuk tabletów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika, zakupionych przez Elbląski Klub Rotary. Dar o wartości 4,5 tys. złotych służyć będzie rehabilitacji wychowankom Ośrodka. EKR od kilku lat przekazuje dary lub udziela wsparcia finansowego w zakupie sprzętu i urządzeń wspomagających rehabilitację dzieci. ·        
  • EKR od 20 lat współpracuje z RC Leer (Niemcy). Planowane w dniach 20-24 maja br. spotkanie członków zaprzyjaźnionych klubów z powodów pandemii nie odbyło się. Planowany termin uroczystości jubileuszowych które odbędą się w Leer to maj 2021 r. W czasie tych uroczystości odbędzie się m.in. zawieszenie w Ratuszu Miasta Leer herbu miasta Elbląga.    
  • Od września 2020 r. siedzibą i miejscem spotkań klubowych ( w 1. i 3. poniedziałek miesiąca) jest Hotel Elbląg przy ul. Stary Rynek 54-59.
  • Na wrześniowym (2020 r.) spotkaniu EKR podjął uchwałę o dalszej pomocy finansowej, przez kolejne 12 miesięcy, na realizację dodatkowej rehabilitacji: Angeliki, Mai i Filipa.        
  • Planowana na 21 listopada 2020 r. XXV Aukcja Rotariańska – ze względu na przedłużającą się pandemię – nie odbędzie się.

XXIV Aukcja Rotariańska

Materiały do pobrania > tutaj <


Rotarianie wysprzątali Dolinkę

W sobotę, 23 marca, Elbląski Klub Rotary zorganizował akcję wiosennego sprzątania parku Dolinka. W akcji udział wzięli członkowie klubu z rodzinami i przyjaciółmi, członkinie Lions Club Elbląg Truso oraz grupa młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych.

W trakcie sprzątania porządkowany był teren parku, usuwano zalegające śmieci, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Wszystkie zebrane śmieci zostały wywiezione tego samego dnia przez pracowników Zieleni

Miejskiej. Elbląska Dolinka jest w tej chwili czysta i niech taka zostanie !

Wojciech Wenski, prezydent Elbląskiego Klubu Rotary