AKTUALNOŚCI


W dniu 24 października 2022 r. Elbląski Klub Rotary uchwalił nowy statut i wystąpił do Sądu o wpisanie klubu do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.Zawody organizował RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, które odbyły się w Worynach. EKR Elbląg reprezentowała drużyna w składzie: Eugeniusz Kubacki, Tomasz Kubacki oraz Mateusz Hofman.


Z a p r o s z e n i e

Elbląski Klub Rotary zaprasza na specjalny rejs statkiem wycieczkowym po Zalewie Wiślanym, ze zwiedzaniem przekopu Mierzeji Wiślanej, który odbędzie się w dniach 01-02 października 2022r.

Zaproszenie do pobrania tutaj


 • w dniu 12-03-2022 r. odbył się koncert „Dobro wraca” w Szkole Muzycznej w Elblągu. W trakcie koncertu obyła się licytacja dzieł sztuki oraz losowanie fantów. Zebrano ponad 18 tys. złotych, które zostaną przekazane na pomoc dla Ukrainy. W koncercie wzięli udział przedstawicieli Diaspory Ukraińskiej.
 • Rotary Club Elbląg z własnych środków oraz otrzymanych, (ponad 11 tys. EURO) od zaprzyjaźnionego RC Leer (Niemcy), zakupił środki opatrunkowe, leki i inne za kwotę ponad 82,5 tys. złotych, które w najbliższym czasie zostaną dostarczone do Rotary Club w Tarnopolu.

Dary wysłane zostały dzisiaj rano, t.j. 18 bm do Tarnopola.

 • W dniach 18-19–03-2022 r. w Łodzi odbyła się Konferencja D-2231, w której wzięli udział: Waldemar Bieniek oraz Andrzej Ławrynowicz.
 • W m-cu kwietniu br. członkowie EKR będą sadzić las. Miejsce zostanie ustalone przez Nadleśnictwo Elbląg.
 • Sadzenie odbyło się w Leśnictwie Kadyny. Wzięło udział ponad 50 osób. Posadziliśmy  1000 sadzonek dębu. W imprezie wzięły udział koleżanki z RC Centrum oraz Lions Truso. Sadzenie zakończyło się wspólnym grillowaniem”.

 • Pan Ławrynowicz Andrzej został przyjęty do grona Rotary. Styczeń 2022

 • W dniach 1-3 października br. odbyła się Konferencja Dystryktu 2231. Wzięli w niech udział: Prezydent EKR : Jerzy Boleski oraz Sekretarz EKR Eugeniusz Kubacki.
 • Elbląski Klub Rotary w m-cu listopadzie br. zwiększył się o 2 nowych członków.
 • Ogólne Zebranie EKR dokonało zmian w statucie i wystąpiło do Sądu o rejestrację klubu jako Organizację Pożytku Publicznego.
 • Spotkanie w dniu 6.12.2021 z Gubernatorem  D -2231 Wojciechem Wrzecionkowskim – odbyło się
 • Spotkanie wigilijne EKR i RC Centrum w dniu 20 grudnia odbyło się
 • W dniu 14 lutego br. odbyło się wręczenie 10 sztuk tabletów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika, zakupionych przez Elbląski Klub Rotary. Dar o wartości 4,5 tys. złotych służyć będzie rehabilitacji wychowankom Ośrodka. EKR od kilku lat przekazuje dary lub udziela wsparcia finansowego w zakupie sprzętu i urządzeń wspomagających rehabilitację dzieci. ·        
 • EKR od 20 lat współpracuje z RC Leer (Niemcy). Planowane w dniach 20-24 maja br. spotkanie członków zaprzyjaźnionych klubów z powodów pandemii nie odbyło się. Planowany termin uroczystości jubileuszowych które odbędą się w Leer to maj 2021 r. W czasie tych uroczystości odbędzie się m.in. zawieszenie w Ratuszu Miasta Leer herbu miasta Elbląga.    
 • Od września 2020 r. siedzibą i miejscem spotkań klubowych ( w 1. i 3. poniedziałek miesiąca) jest Hotel Fokus przy ul. Stary Rynek 54-59.
 • Na wrześniowym (2020 r.) spotkaniu EKR podjął uchwałę o dalszej pomocy finansowej, przez kolejne 12 miesięcy, na realizację dodatkowej rehabilitacji: Angeliki, Mai i Filipa.        
 • Planowana na 21 listopada 2020 r. XXV Aukcja Rotariańska – ze względu na przedłużającą się pandemię – nie odbędzie się.

XXIV Aukcja Rotariańska

Materiały do pobrania > tutaj <


Rotarianie wysprzątali Dolinkę

W sobotę, 23 marca, Elbląski Klub Rotary zorganizował akcję wiosennego sprzątania parku Dolinka. W akcji udział wzięli członkowie klubu z rodzinami i przyjaciółmi, członkinie Lions Club Elbląg Truso oraz grupa młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych.

W trakcie sprzątania porządkowany był teren parku, usuwano zalegające śmieci, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Wszystkie zebrane śmieci zostały wywiezione tego samego dnia przez pracowników Zieleni

Miejskiej. Elbląska Dolinka jest w tej chwili czysta i niech taka zostanie !

Wojciech Wenski, prezydent Elbląskiego Klubu Rotary

Projekt i wykonanieWysocki Wsparcie IT